Retourneren

U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. U heeft vanaf het moment van de retourmelding nog 14 dagen de tijd om het product terug te zenden. Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.

Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor onze rekening, mits u gebruikt maakt van onze retourlink. Wij zullen het betaalde orderbedrag binnen 14 dagen terugstorten op je rekening, mits deze bij ons bekend is. Tevens kunt u gebruik maken van het modelformulier onderaan deze pagina.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product (als de gehele order retour komt), onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


Aan: Ecotuintje, Huijbergseweg 34, 4708SG, Roosendaal
Ik/Wij deel/delen u hierbij mede, dat ik/wij onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de producten behorend bij het ingevulde ordernummer/
de verrichting van de dienst behorend bij het ingevulde ordernummer, herroept/herroepen.